Tumblelog by Soup.io
 • allicat
 • letmedowngently
 • 154154
 • dragon-mushu
 • vesania
 • guyver
 • loveinterruption
 • SzaryOptymista
 • Gabreiila
 • mrrrrrrrrr
 • M-M
 • silarek
 • iwillbefine
 • jezsadysta
 • midaj
 • kokkosowa
 • coldways
 • misery000
 • mouw
 • burasuka
 • ponadprawem
 • unitedsoupsfandom
 • zorza
 • K-E-N-A-J
 • majak
 • fuckblack
 • Beatrix
 • dalmacija
 • palesoap
 • une-raconteuse
 • lottee
 • sentimentality
 • MrsDarkness
 • LostinBlackHole
 • oliola
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viasupposedtobe supposedtobe
1471 fd60 390
2907 194b 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
2765 6be9 390
Reposted fromteijakool teijakool viano-longer-kore no-longer-kore
3612 40d9 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
Reposted frompasazerka pasazerka viairmelin irmelin
0841 984d 390
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
0842 918d 390
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
1079 65b9 390
Reposted fromTamahl Tamahl viairmelin irmelin
3934 822c 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin
4141 cf7f 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
0871 d333 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
4198 2951 390
BJ
Reposted fromAnnju Annju viairmelin irmelin

July 18 2019

Reposted fromDennkost Dennkost
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
Reposted fromDennkost Dennkost
2702 7f67 390
2674 4250 390
Reposted fromtichga tichga vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl