Tumblelog by Soup.io
 • allicat
 • letmedowngently
 • 154154
 • dragon-mushu
 • vesania
 • guyver
 • loveinterruption
 • SzaryOptymista
 • Gabreiila
 • mrrrrrrrrr
 • M-M
 • silarek
 • iwillbefine
 • jezsadysta
 • midaj
 • kokkosowa
 • coldways
 • misery000
 • mouw
 • burasuka
 • ponadprawem
 • unitedsoupsfandom
 • zorza
 • K-E-N-A-J
 • majak
 • fuckblack
 • Beatrix
 • dalmacija
 • palesoap
 • une-raconteuse
 • lottee
 • sentimentality
 • MrsDarkness
 • LostinBlackHole
 • oliola
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2019

5081 9ccb 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
Łatwo jest wierzyć, że to, co najlepsze w naszym życiu, ma się dopiero wydarzyć. To zwyczajna ludzka słabość. Bóg nauczył nas tęsknić.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
0429 d9f4 390
Reposted fromeyelyn eyelyn viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
4587 362a 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
5409 cd7a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
5370 ab8d 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagrzej grzej
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viagrzej grzej

October 20 2019

4104 298c 390
0696 7a9c 390
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
4547 f8bd 390
Reposted frompapaj papaj viairmelin irmelin
5052 c62f 390
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin
4519 cb8f 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
5113 0c61 390
Reposted fromqb qb viairmelin irmelin
2608 9355 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
5063 065c 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianoisetales noisetales
5062 388b 390
Reposted fromfeegloo feegloo vianoisetales noisetales
4484 d840 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaMerelyGifted MerelyGifted
4627 3608 390
Reposted fromthetemple thetemple viaMerelyGifted MerelyGifted
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl