Tumblelog by Soup.io
 • oliola
 • LostinBlackHole
 • MrsDarkness
 • sentimentality
 • lottee
 • une-raconteuse
 • palesoap
 • dalmacija
 • Beatrix
 • fuckblack
 • majak
 • K-E-N-A-J
 • Lotta12
 • unitedsoupsfandom
 • ponadprawem
 • burasuka
 • mouw
 • misery000
 • coldways
 • kokkosowa
 • midaj
 • jezsadysta
 • iwillbefine
 • silarek
 • M-M
 • mrrrrrrrrr
 • Gabreiila
 • SzaryOptymista
 • loveinterruption
 • guyver
 • vesania
 • dragon-mushu
 • 154154
 • letmedowngently
 • allicat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

Reposted fromdobby dobby via666th 666th

September 18 2017

Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka

September 17 2017

1281 dc54 390

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro viatoffifee toffifee
1839 a687 390

“Holding hands during an earthquake”

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viagrzej grzej

September 16 2017

2125 794d 390
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
8020 c521 390

phoneus:

H A R V E S T

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viairmelin irmelin
2792 eaae 390
the thinker
Reposted fromcats cats viairmelin irmelin
3309 d590 390

“Let me play you the song of my people”

4169 2b3e 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
Sometimes people let the same problem make them miserable for years when they could just say, So What. That’s one of my favorite things to say. So what.
— Andy Warhol
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viapoolun poolun
gdy wydaje mi się, że udało mi się ruszyć dalej i zapomnieć, gdy przestaję sprawdzać codziennie wszystkie Twoje social media, gdy nie odtwarzam w swojej głowie wszystkich naszych rozmów, gdy próbuję zacząć od nowa.
właśnie wtedy, z niewyobrażalną wręcz siłą uderza mnie tęsknota za Tobą. i to drżenie serca. i cholerne przeświadczenie, że to miałeś być Ty. tylko Ty.
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
3080 3e1a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3080 3e1a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl