Tumblelog by Soup.io
 • oliola
 • LostinBlackHole
 • MrsDarkness
 • sentimentality
 • lottee
 • une-raconteuse
 • palesoap
 • dalmacija
 • Beatrix
 • fuckblack
 • majak
 • K-E-N-A-J
 • zorza
 • unitedsoupsfandom
 • ponadprawem
 • burasuka
 • mouw
 • misery000
 • coldways
 • kokkosowa
 • midaj
 • jezsadysta
 • iwillbefine
 • silarek
 • M-M
 • mrrrrrrrrr
 • Gabreiila
 • SzaryOptymista
 • loveinterruption
 • guyver
 • vesania
 • dragon-mushu
 • 154154
 • letmedowngently
 • allicat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

6547 be36 390
Reposted fromvanille vanille viaGunToRun GunToRun

Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.

— Magdalena Witkiewicz (Zamek z piasku)
Reposted bybellabella bellabella
6542 1620 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
6055 45e6 390
Reposted fromlubje lubje viainsanedreamer insanedreamer

November 21 2017

9127 885a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
7548 d4b2 390
Reposted frommegwanttea megwanttea viairmelin irmelin
3134 c8f3 390
Reposted fromtfu tfu viaveryrude veryrude
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viatoffifee toffifee
4334 3b97 390

Quentin Tarantino.

Reposted fromnickdrake nickdrake viairmelin irmelin
2400 95b2 390

Pulp Fiction

Reposted fromnickdrake nickdrake viairmelin irmelin
3956 07d4 390
Reposted frompiehus piehus vianot66 not66
Co jeśli jesteś tylko sumą odnośników do cudzych opinii?
— o hipertekstualności
Reposted frommrrru mrrru
2948 377b 390
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viairmelin irmelin
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatoffifee toffifee
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee
3393 08dd 390
Reposted fromamatore amatore viamrrru mrrru

November 20 2017

2184 dbf0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2186 184c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted fromshakeme shakeme viasalami salami
6233 7734 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl