Tumblelog by Soup.io
 • oliola
 • LostinBlackHole
 • MrsDarkness
 • sentimentality
 • lottee
 • une-raconteuse
 • palesoap
 • dalmacija
 • Beatrix
 • fuckblack
 • majak
 • K-E-N-A-J
 • zorza
 • unitedsoupsfandom
 • ponadprawem
 • burasuka
 • mouw
 • misery000
 • coldways
 • kokkosowa
 • midaj
 • jezsadysta
 • iwillbefine
 • silarek
 • M-M
 • mrrrrrrrrr
 • Gabreiila
 • SzaryOptymista
 • loveinterruption
 • guyver
 • vesania
 • dragon-mushu
 • 154154
 • letmedowngently
 • allicat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

May 22 2019

9019 1737 390
Reposted fromCimala Cimala viapsychedelix psychedelix
7836 b84f 390
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viarudelubie rudelubie
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini - Tysiąc wspaniałych słońc
Reposted fromsaphirka saphirka viarudelubie rudelubie
3859 4eab 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
7247 25ac 390

ceydart:

William S. Burroughs

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viairmelin irmelin
6995 1765 390
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viairmelin irmelin
4519 7da3 390
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viaBeatNick BeatNick
7276 f02b 390

May 21 2019

6434 d6c1 390
4014 8076 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

May 20 2019

1598 33dc 390
Reposted fromBananaRama BananaRama viatoffifee toffifee
5964 2e1b 390
Reposted fromsoftboi softboi viatoffifee toffifee
9971 f3e4 390
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viatoffifee toffifee
0261 719c 390
Reposted fromRowena Rowena viatoffifee toffifee
2359 d19b 390
Reposted frompunisher punisher vianocnatesciowa nocnatesciowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl