Tumblelog by Soup.io
 • oliola
 • LostinBlackHole
 • MrsDarkness
 • sentimentality
 • lottee
 • une-raconteuse
 • palesoap
 • dalmacija
 • Beatrix
 • fuckblack
 • majak
 • K-E-N-A-J
 • zorza
 • unitedsoupsfandom
 • ponadprawem
 • burasuka
 • mouw
 • misery000
 • coldways
 • kokkosowa
 • midaj
 • jezsadysta
 • iwillbefine
 • silarek
 • M-M
 • mrrrrrrrrr
 • Gabreiila
 • SzaryOptymista
 • loveinterruption
 • guyver
 • vesania
 • dragon-mushu
 • 154154
 • letmedowngently
 • allicat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

September 21 2018

8183 1c0c 390
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
jak coś naprawić, gdy nie wiesz co jest zepsute?
Reposted fromnutt nutt viatoffifee toffifee
7707 0dae 390
Reposted fromRudeGirl RudeGirl
Reposted fromshakeme shakeme viaRudeGirl RudeGirl

September 20 2018

2492 c5fe 390
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".

September 17 2018

9390 60df 390
Reposted fromonlyman onlyman viapsychedelix psychedelix
2566 9af4 390
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viatoffifee toffifee

September 15 2018

2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos via0 0
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic via0 0
3744 e167 390
Reposted fromkarahippie karahippie
3483 6369 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
1734 b544 390
Reposted frombeer beer viairmelin irmelin
4802 6ea2 390
Reposted fromu-dit u-dit vialikearollingstone likearollingstone
Nie oddzwonię, nie odpiszę. Obie dłonie mam zajęte spróbuj źle o mnie nie myśleć.
— Małpa & Włodi- Po sygnale
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl